Obrazek MON

Kalkulatory dietetyczne

Waga idealna metodą Monnerota Dumaine’a

Waga idealna, to waga, która powinna zapewnić człowiekowi możliwie najlepsze warunki dla zachowania dobrego zdrowia. Istnieje kilka wzorów matematycznych mających na celu obliczenie idealnej wagi danej osoby.
Metoda Monnerota Dumaine’a wyróżnia się tym, że uwzględnia obwód nadgarstka, dzięki czemu brana jest pod uwagę budowa kości oraz stopień umięśnienia ciała.cm

cm

Założ konto!